PHP Karakter Katarları ve Fonksiyonlar1

trim() fonksiyonu…

Bir karakter katarının başındaki ve sonundaki boşlukları atar. Örneğin ”   icerik    ” kelimesinde baştaki ve sondaki boşluklar atılır… Kullanımı: trim($degisken) biçimindedir.

ltrim() ise baştaki, rtrim() ise sondaki boşlukları atar…

nl2br() Fonksiyonu

Bir karakter katarındaki yeni satırları(enter diyelim) <br> imiyle değiştirir. Kısaca icerikdeki satır başlarının ekrana yansıtılmasını sağlar..

strtoupper() Fonksiyonu

Bütün harfleri büyük yapar.

strtolower()

Bütün harfleri küçük yapar.

ucfirst()

İlk karakteri büyük harfe çevirir..

ucwords()

Her sözcüğün ilk karakterini büyük yapar.

addslashes() , stripslashes()

addslashes() Çift ve tek tırnakların önüne “\” backslash koyarak, veritabanına kayıt edilirken çıkacak sorunların önüne geçilir. stripslashes() fonksiyonu ilede “\” temizlenir..

explode()

Bir karakter katarını belirlediğimiz ayraca göre parçalara ayırır. örneğin $icerik=”abc, cde” biçiminde karakter katarımız olsun. $parcala = explode(“,”, $icerik) kullandığımızda, $parcala[0] “abc”, $parcala[1] ise “cde” değerini alacaktır.

Pratik bir kullanım;

$icerik = “bir;iki;üç”;

list($bir,$iki,$uc) = explode(“;”,$icerik);

sonuç: $bir = “bir” olur, $iki = “iki” olur, $uc= “üç” olur….

strtok()

Explode gibi karakter katarını belirtilen ayıraça göre böler… Kullanımı strtok($icerik, “,”) biçimindedir…

substr()

Karakter katarında belirlediğimiz aralığın alınmasını sağlar. Yani uzun bir metini, belirli bir aralıkda kısaltmak istersek bu fonksiyonu kullanabiliriz. Örneğin “abcd cdef” gibi bir cümlemiz olsun. substr($icerik,0,4) dediğimizde, cümlenin ilk 4 harfi alınır->”abcd”…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir